Gundsømagle kendes tilbage til år 1370, hvor landsbyen benævnes Gundesiø Makle. Gundesiø er sammensat af Gundi – der betyder gud – og siø – der betyder sø. Bynavnet er således Guds sø som senere er blevet til Gundsø. Magle er oprindeligt et tillægsord der betyder stor. Landsbyen kan typologiseres som en forteklyngeby, hvor den ældre gårdbebyggelse lå i en krans omkring en åben forte, der var byens fælles jord. Bebyggelsesstrukturen og det gamle vejnet inden for forten er usædvanlig velbevaret og er et fint eksempel på forteklyngebyens labyrintiske vejnet. Ved landboreformen omkring 1800 tallet ophørte det tidliggere dyrkningsfællesskab i landsbyen, og jorden blev fordelt mellem de enkelte gårde. Denne deling viser sig ved lange lige skel der stråler ud fra landsbyen i stjerneform.